M.Jurevičienes padomi

M.Jurevičienes padomi

M.Jurevičienes padomi

Savā Facebook kontā un mājaslapā periodiski publicēsim Šauļu Universitātes Speciālās pedagoģijas katedras lektores, Šauļu „Ringuvos“ speciālās skolas skolotājas metodiķes dr. Margaritas Jurevičienes ieteikumu un rekomendāciju ciklu, kas sagatavots projekta “Metodikas izstrāde sensorajai izglītošanai multisensorajā apkārtnē” kopā ar UAB “Slaugivita” , 2018. g.
M. Jurevičiene norāda, ka vide precīzāk – vides pielāgošana bērniem ar sensorās integrācijas traucējumiem un sensomotorajām vajadzībām pielāgota audzināšana – ir viens no būtiskākajiem veidiem kvalitatīvas izglītošanas procesā,personas attīstībā.