Pieaugušo nodarbinātība


Līdzekļi pieaugušo sensorajai stimulācijai, nodarbināšanai un aktivizēšanai